Vídeotitoriais TIC

Tes unha lista permanentemente actualizada na miña canle de youtube:
http://www.youtube.com/user/formadorabalar

Busca as miñas listas de reprodución para os progrmas máis complexos!