Links destacados

Aquí aparecerán os links máis interesantes a páxinas sobre o e-learning, web 2.0 e docencia interactiva

Jane´s learning Pick of the day
Un blogue dun concultora social learning. cada día trae un programa novo de interés para ablogosfera e para a web 2.0. Totalmente recomendable. Está en Inglés


Tecnosord. Noticias de la comunidad sorda e ILSE
Para la gente hipoacústica y sorda la aparición del vídeoblog ha sido fundamental para la comunicación entre su comunidad. Aquí podrás adentrarte dentro de sus conversaciones

WEB 2 WEB 20
Aplicación para a web 2.0

Apuntes sobre blogs
O título é suficientemente explícito. Un montón de titoriais e consellos sobre Blog