O vídeoslide como ferramenta educativa

Tod@s coñecemos slideshare. É unha páxina onde podemos subir as nosas presentacións dixitais, pdf ..etc para logo poder consultalos dende a propia páxina ou inserilos no noso blog ou páxina web.
A nova vantaxe que amosa agora slideshare, además do xa coñecido slidecast é que entre as diapositivas podemos inserir vídeos. É moi doado: observa o minititorial que fixen!
Pode ter un montón de utilidades, pero unha posibilidade que se me ocorreu é a de facer unha unidade didáctica na que se traballa un vídeo. Primeiro se presenta o vídeo e logo fanse bloques de preguntas cos vídeos intercalados.
Como un exemplo vale máis ca mil palabras aquí vai esta unidade que fixen sobre a figura de Charles Darwin e a evolución.